Swyddogion

Cadeirydd – Mrs Carol Jones

Is Gadeirydd – Mrs Jaqui Jones

Ysgrifennydd – Mrs Eirian Lloyd Hughes

Trysorydd – Mr John Adams

Ysgrifennydd Gwaith Llaw a choginio – Mrs Naiomi Jones

Ysgrifennydd Defaid – Miss Lisa Evans

Ysgrifennydd Gwartheg – Mr Bleddyn Jones

Ysgrifennydd Ceffylau – Mrs Carys Davies-Jones, Ms Gwen Vaughan Jones

Ysgrifennydd Hysbysebion – Mr William Owen

Ysgrifennydd Noddyddiaeth – Mr William Owen

Ysgrifennydd Aelodaeth – Mrs Eirian Lloyd Hughes

Ysgrifennydd Stondinau Masnach – Mrs Eirian Lloyd Hughes

Ysgrifennydd hen Beiriannau – Mr Chris Evans

Ysgrifennydd Prosiectau Ysgol – Mrs Naiomi Jones

Ysgrifennydd Cwn – Mrs Jaqui Jones

Ysgrifennydd Ffon Fugail – Mr Raymond Jones

Prif Stiward y Giatiau – Mr Alwyn Williams

Prif Stiwardiaid y maes – Mr Robert Jones, Mr Terry Hughes, Mr Henry Jones, Mrs Anwen Jones, Mr Dylan Jones, Mr Gwyndaf Jones, Mr Sion Jones, Mr Peredur Jones, Mrs Bet Evans

Swyddog Iechyd a Diogelwch – Mr William Owen

Gohebwyr – Mr Gwynne Davies, Mr Gwyndaf Jones