Pris Mynediad

Oedolyn: £10.00

Plant 5 – 18 oed a phensiynwyr: £5.00

Plant o dan 5 oed am ddim

Tocyn teulu (dau oedolyn a dau blentyn o dan 18): £25.00

Talu gyda arian neu gerdyn