Digwyddiadau Sioe 2024

ARDDANGOSFA O GEIR A THRACTORAU

Bydd arddangosfa eang o hen geir a thractorau o bob math – gwerth eu gweld

ARDDANGOSFA GAN BWYELLWYR GWYNEDD

Torri a naddu coed o’r safon uchaf gan griw profiadol o dorrwyr a cherfwyr coed.

CEFFYLAU NEIDIO

Yn newydd ar gyfer 2023 bydd dosbarthiadau ar gyfer ceffylau neidio.

FFYN BUGAIL

Cystadleuaeth ac arddangosfa ffyn bugail yn y babell grefft

FFAIR A PHETAHU I BLANT

Bydd Jan D Koning yn bresennol gyda ei ffair, cestyll neidio a sleidiau.

STONDINAU MASNACH A STONDINAU CREFT

Cyfle i brynu nwyddau a chrefftau o’r safon uchaf gan stondinwyr a chrefftwyr lleol.

Rhywbeth i bawb!