Digwyddiadau Sioe 2023

ARDDANGOSFA O GEIR A THRACTORAU

Bydd arddangosfa eang o hen geir a thractorau o bob math – gwerth eu gweld

CERDDORIAETH GAN Y WELSH WHISPERER A’R BAND

Bydd y Welsh Whisperer a’r band yn canu dair gwaith yn ystod y dydd = am 12.00, 1.30 ac am 3.00 y prynhawn. Digon o hwyl a chnau gwlad.

ARDDANGOSFA GAN BWYELLWYR GWYNEDD

Torri a naddu coed o’r safon uchaf gan griw profiadol o dorrwyr a cherfwyr coed.

ADAR YSGLYFEUTHYS

Cawn weld adar o bon mad gan Geraint Williams, Airborne Warriors a chyfle i holi Geraint am yr adar

CEFFYLAU NEIDIO

Yn newydd ar gyfer 2023 bydd dosbarthiadau ar gyfer ceffylau neidio.

FFYN BUGAIL

Cystadleuaeth ac arddangosfa ffyn bugail yn y babell grefft

FFAIR A PHETAHU I BLANT

Bydd Jan D Koning yn bresennol gyda ei ffair, cestyll neidio a sleidiau.

STONDINAU MASNACH A STONDINAU CREFT

Cyfle i brynu nwyddau a chrefftau o’r safon uchaf gan stondinwyr a chrefftwyr lleol.

Rhywbeth i bawb!