Sioe Nefyn Show

07-05-2018

CROESO ~ Welcome

SIOE FLYNYDDOL NEFYN
123
NEFYN ANNUAL SHOW

Lawrlwythwch y Rhestr Rheolau - Download Schedule of Rules

BOTACHO WYN, NEFYN, LL53 6HA
trwy garedigrwydd / by kind permission of Mrs E. Jones a / and Mr B. Jones

DYDD LLUN GWYL Y BANC, MAI 6ed 2019
BANK HOLIDAY MONDAY, MAY 6th 2019

 8.00 a.m. Showground open for admission of exhibits and to the general public
9.00 a.m. Judging to commence in Horse Section
10.00 a.m. Fur and Feather, Cookery and Handicraft Section
Judging to commence in Sheep Section
11.00 a.m. Judging to commence in Cattle Sections
11.15 a.m. Judging of Heavy Horses
11.30 a.m. Judging to commence in the Dog Section
1.30 p.m. Young Handlers Cattle and Sheep
2.00 p.m. Interbreed Sheep Section followed by Interbreed Cattle Section
3.30 p.m. Presentation of Cups to Prize Winners in each section

Submissions

Adran Ceffylau - Equine Section
Sarah Edwards, Dolydd, Efailnewydd, Pwllheli, LL53 5TR
Ffôn / Tel: 07498 286 022
sarah_edwards2@nfumutual.co.uk

Adran Gwaith Llaw a Choginio - Cookery and Handicraft Section
Mrs Gwenno Jones, Crugan, Llanbedrog, Pwllheli
Ffôn / Tel:01758 740 273
ê-bost / e-mail: post@crugan.co.uk

Adran Defaid - Sheep Section
Elen Pughe, Hendre, Edern, Pwllheli, LL53 8YS
Ffôn / Tel: 07759 291 917
dole254@hotmail.com

Adran Dofednod - Poultry Section
Carol Jones, Glasfryn, Penygroeslon, Pwllheli, LL53 8EW Ffôn/Tel: 01758 730 447
Carol12.caj@gmail.com

Adran Gwartheg - Cattle Section
Mr Bleddyn Jones, Rhandir, Boduan, Pwllheli, LL53 8UA Ffôn/Tel: 01758 720 047

Adran Cwˆn - Dog Section

Mrs Jacqui Jones, Y Fachwen, Rhoshirwaun, Pwllheli, LL53 8LB
Ffôn/Tel: 07980 558 041
jacijones@rocketmail.com